Publicaties

Zicht op vangsten recreatieve visserij : een nieuwe methode en eerste resultaten

de Graaf, M.; Quak, J.

Samenvatting

Recreatieve vissers hebben in 2010 naar schatting 382 ton kabeljauw gevangen en daarvan 23 ton teruggezet. Die vangst is ruim tien procent van de commerciele vangst van 3.219 ton door de beroepsvissersvloot dat jaar. De gezamenlijke aalvangst door recreatieve vissers op zee en in binnenwater in 2010 wordt geschat op 231 ton, ondanks een terugzetverplichting voor de meeste wateren werd 55 ton meegenomen. De commerciele vangst dat jaar was naar schatting 442 ton. Zo blijkt iot het IMARES-rapport 'Recreational fishery in the Netherlands in 2010' van de auteurs Tessa van der Hamen en Martin de Graaf.