Publicaties

WOt's new : Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 1, maart 2011

Cate, B. ten; Hoorn, T.J. van

Samenvatting

In deze editie: • Aftappen van natuuronderzoek voor internationale verdragen en wetten. • Nederlanders tevreden over groen in woonomgeving. • In 2009 minder druk op de mestmarkt. • Natuur meten in sloten en beken. • Milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen is verder te verlagen. • Recent verschenen WOt-werkdocumenten. • Colofon.