Publicaties

Vooruit met de Geit: naar een maatschappelijk verantwoorde geitensector; Markt- en ketenverkenning geitenvlees en geitenzuivel

Immink, V.M.; Kortstee, H.J.M.; Cornelissen, J.M.R.

Samenvatting

De wijze waarop de geitenhouderij de eerste stappen kan zetten naar een maatschappelijk verantwoorde sector zijn ingedeeld in vier categorieën waarbij de richting bepaald is uit oriëntatie op MVO en op consument of tussenschakel in de keten.