Publicaties

Vooruit met de geit : bouwstenen voor een sector met ambitie

Cornelissen, J.M.R.; Kortstee, H.J.M.; Bremmer, B.; Immink, V.M.; Eijk, O.N.M. van; Peet, G.F.V. van der

Samenvatting

Net als andere veehouderijsectoren bevindt de geitenhouderij zich in een veranderend speelveld. Het gaat niet meer alleen over voedselproductie. Burgers, maatschappelijke organisaties en overheden zijn steeds kritischer geworden. De ontwikkeling van de landbouw in afgelopen decennia heeft ons veel opgeleverd, maar tegelijkertijd is het aantal maatschappelijke discussies gegroeid, bijvoorbeeld over volksgezondheid, milieu, dierenwelzijn en landschap. Ecologische en maatschappelijke grenzen komen in zicht.