Publicaties

WOt's new: Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu, nr 13, oktober 2013

Cate, B. ten; Zwaag, T.J. van der

Samenvatting

In deze nieuwsbrief: > Duurzaam produceren draait om geld verdienen én idealisme. > Duurzame voedselvoorziening langs meerdere routes. > Bedrijfsvoering beperkt effectiviteit agrarisch natuurbeheer. > Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied. > Expeditie naar Antarctica via blog te volgen. > Internationale bedrijven duurzaam aan de slag met biodiversiteit. > Recent verschenen publicaties.