Publicaties

Boeren voor Natuur : hoe werkt het en wat levert het op?

Westerink - Petersen, J.; Stortelder, A.H.F.; Ottburg, F.G.W.A.; de Boer, T.A.; Schrijver, R.A.M.; de Vries, C.K.; Plomp, M.; Smolders, E.A.A.; Eysink, A.T.W.; Bulten, G.H.

Samenvatting

Boeren voor Natuur is een visie over het samengaan van natuur en landbouw door middel van een extensief bedrijfssysteem (natuurgericht bedrijf). De boer wordt zelfvoorzienend in voer en mest en werkt met hogere waterstanden en meer landschapselementen. Hij krijgt hiervoor een vergoeding op basis van een langjarige overeenkomst. Het concept wordt uitgeprobeerd op een melkveehouderij in de polder van Biesland (Zuid-Holland) en op twee schapenhouderijen en een zoogkoeienbedrijf op landgoed Twickel (Overijssel). Dit rapport doet verslag van monitoring en evaluatie van de eerste vijf jaar op de thema’s bedrijf & economie, ecologie & water, en maatschappij & proces. Het rapport bevat aanbevelingen voor de pilots in beide gebieden en voor bredere toepassing van Boeren voor Natuur.