Publicaties

Duurzaamheidsvergelijking van biologische teelt en teelt op natuurlijk substraat in de glastuinbouw: Duurzaamheidsvergelijking met de LCA methode

Lans, C.J.M. van der; Vermeulen, P.C.M.; Raaphorst, M.G.M.; Spruijt, J.

Samenvatting

Wageningen UR Glastuinbouw is - naar aanleiding van Kamervragen aan de voormalige staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de duurzaamheid(sverschillen) tussen bioteelt onder glas en teelt op natuurlijk substraat.