Publicaties

Compostering van varkensmest. Orienterend onderzoek naar effect op verwijdering van ammoniak

van Eekert, M.H.A.; Schuman, E.; de Wilde, V.