Publicaties

Perspectieven van sojavervanging in voer : op zoek naar alternatieven voor soja

Kamp, J.A.L.M.; van Berkum, S.; Sukkel, W.; Timmer, R.D.; van der Voort, M.P.J.

Samenvatting

Dit artikel bespreekt mogelijke alternatieven voor de sojabonenteelt voor veevoer. Dit vanwege hudige negatieve effecten van sojabonenteelt, zoals kaalkap. Ten eeste zijn de reststromen van de biobrandstofproductie zijn zeer geschikt om een belangrijk deel van de soja te vervangen. Het tweede alternatief , de stroom sojavervangers in de vorm van erwten of velbonen/lupinen, zal niet zonder meer beschikbaar komen. De teelt ervan in Nederland en Noordwest Europa is economisch gezien niet aantrekkelijk genoeg en zal alleen van de grond komen als deze gestimuleerd wordt via een teeltsubsidie of toeslag Stimulering Teelt en rassenonderzoek. Bevordering van de marktinitiatieven gericht op een duurzame sojaproductie wordt als laatste optie genoemd