Publicaties

Leren van landbouw op peil : evaluatie van een experiment met zelfsturing in het waterbeheer

Kuindersma, W.; Breman, B.C.

Samenvatting

Dit rapport gaat over het project Landbouw op Peil. Een project van vier Oostelijke waterschappen waarin op vijftien boerenbedrijven is geëxperimenteerd met klimaatadaptatie. In dit rapport beschrijven we de manier waarop het project is geïmplementeerd, geven we een evaluatie op het proces en kijken we specifiek naar zelfsturing en participatieve monitoring. De conclusies zijn dat: (1) het project heel verschillend is geïmplementeerd door de verschillende waterschappen; (2) de deelnemers en waterschappen heel tevreden zijn over de opzet van het project zelf en de leerervaringen die in het project zijn opgedaan; (3) dat zelfsturing (door boeren) in het waterbeheer lastig is voor waterschappen zodra dit het bedrijfsniveau overstijgt en (4) dat participatieve monitoring moeilijk van de grond kwam vanwege beperkte belangstelling bij de deelnemers en de nadruk in de monitoring op ‘harde’ data.