Publicaties

Toggenburger in de genenbank. NOG nieuws (interview)

Schenk, M.; Sulkers, H.; Hulsegge, B.; Hoving-Bolink, A.H.

Samenvatting

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen UR richt zich op behoud en bevordering van duurzaam gebruik van genetische diversiteit van soorten die van belang zijn voor de landbouw en de bosbouw en verzamelt daarvoor genetisch materiaal van planten, (zeldzame) landbouwhuisdieren en bomen. In dat kader heeft CGN de Landelijke Fokgroep Toggenburger benaderd met de vraag om medewerking te verlenen aan de winning van sperma van Toggenburger bokken. Door opslag van genetisch materiaal van de Nederlandse Toggenburger geit in de genenbank wordt ook dit ras veiliggesteld.