Publicaties

De implementatie van adaptatie, Barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen

Ellen, G.J.; Breman, B.C.; Dijk, J.J. van; Franssen, R.J.M.; Keessen, A.M.; Kuindersma, W.; Lamoen, F. van; Buuren, M.W. van; Leeuwen, C.J.W.G. van; Soest, D. van

Samenvatting

Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij kan spelen. Hiervoor is een methodiek ontwikkeld die het keuzeproces ondersteunt richting implementatie van adaptatiestrategieën of maatregelen.