Publicaties

More food from fertile grounds : integrating approaches to improve soil fertility

van Beek, C.L.; Noij, I.G.A.M.; van Duivenbooden, N.; Heesmans, H.I.M.; Bos, A.; van Til, R.

Samenvatting

Gewassen nemen voedingsstoffen (nutriënten) op uit de bodem. Door de gewassen elders te consumeren worden nutriënten verplaatst. Door urbanisatie en globalisering wordt deze disbalans in nutriënten versterkt. Als de nutriënten onttrekking niet gecompenseerd wordt leidt dit tot bodemuitputting en uiteindelijk tot degradatie van eens productieve gronden. Onttrekking van nutriënten kan gecompenseerd worden met organische en minerale (kunst)mest. Vooral in gebieden ten zuiden van de Sahara wordt dit vaak niet of onvoldoende gedaan, omdat kunstmest duur en risicovol is en er vaak onvoldoende organisch materiaal beschikbaar is.