Publicaties

Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) : gebruikershandleiding 2010

Gies, T.J.A.; Os, J. van; Smidt, R.A.; Naeff, H.S.D.; Vos, E.C.

Samenvatting

In ruimtelijk onderzoek is informatie over verschillende grondgebruiksfuncties een belangrijke basis om effecten van beleidsmaatregelen te analyseren of om nieuwe ontwerpen te maken. Voor landbouw is daartoe het Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) ontwikkeld. Hierin zijn gegevens opgenomen van landbouwbedrijven in Nederland die meedoen aan de jaarlijkse landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens zijn gekoppeld aan de locatie van de hoofdvestiging van het landbouwbedrijf. Het bestand wordt onder andere gebruikt bij onderzoek naar dierziekten, landbouwstructuur-analyses, effecten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en bij onderzoek naar emissies van geur, ammoniak en fijn stof. De eerste versie bevat de gegevens van 1998. In sommige jaren zijn ook gegevens van de Gezondheidsdienst voor Dieren toegevoegd aan het GIAB. Belangrijke variabelen zijn: het bedrijfstype, de bedrijfsomvang (in een economische maat), arealen per gewas, aantallen per diergroep, gegevens over bedrijfshoofd, aantal arbeidskrachten en opvolgingssituatie.