Publicaties

Basiskaart Natuur 2013 : een landsdekkend basisbestand voor de terrestrische natuur in Nederland

Kramer, H.; Clement, J.

Samenvatting

De Basiskaart Natuur 2013 (BKN2013) is een basisbestand waarin het areaal natuurgebied in Nederland is opgenomen. BKN2013 is een rasterbestand met een celgrootte van 25 bij 25 meter. In het bestand zijn 13 klassen opgenomen met een code en naam voor het betreffende grondgebruik. Het belangrijkste onderdeel van het bestand is het areaal natuur; volgens de gebruikte definitie van natuur in BKN2013 is dit 644.300 ha. Dit omvat de klassen natuurgraslanden (code 11), heide (30), bos (40), rietmoeras (80), stuifzanden (90) en duinen, strand en zandplaten (91). BKN2013 is voor het gebruik bij monitoring nog niet gevalideerd.