Publicaties

Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014

Verhoog, A.D.; Wijsman, J.C.G.; Terluin, I.J.

Samenvatting

Wakker Dier wil graag de omvang van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland weten. Tot en met 2012 leverde het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren deze informatie. Door de opheffing van het Productschap zijn er geen cijfers over de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking na 2012 beschikbaar. Wakker Dier heeft daarom het LEI gevraagd om de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland in 2013 en 2014 te berekenen. Ook heeft Wakker Dier gevraagd de cijfers voor 2013 en 2014 te vergelijken met de jaren daarvoor, zodat trends in de vleesconsumptie zichtbaar worden. In deze notitie geven we een overzicht van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland in de jaren 2005-2014 en maken daarbij onderscheid naar de volgend vleessoorten: rundvlees, varkensvlees, schapen- en geitenvlees, paardenvlees, pluimveevlees en totaal vlees.