Publicaties

Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2014

Silvis, H.J.; Voskuilen, M.J.

Samenvatting

Dit rapport biedt een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2014. Hierbij gaat het om privaatrechtelijke boseigenaren met meer dan 5 ha bos, met uitzondering van de natuurbeschermingsorganisaties. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens van 152 particuliere boseigenaren, verdeeld naar bedrijfsgrootte en regio. Vooral dankzij relatief hoge houtopbrengsten
hebben zij gemiddeld opnieuw een positief resultaat behaald: 39 euro per ha bos in 2014 tegenover 24 euro in 2013. Als bijzonder thema wordt ingegaan op de energiebalans van de bosbouw.