Publicaties

Boeren voor Natuur : monitoring van drie natuurgerichte bedrijven op Twickel in 2009

van den Akker, P.; Damste, P.J.; Huiskes, R.; Kuit, G.; Smolders, G.; Stortelder, A.; Verkaik, J.

Samenvatting

In 2008 zijn drie landbouwbedrijven op landgoed Twickel begonnen met de omschakeling naar een natuurgericht bedrijf volgens het concept Boeren voor Natuur. Daartoe is eind 2007 een langjarig contract afgesloten tussen de betrokken ondernemers en samenwerkende overheden. Gedurende een periode van vijf jaar wordt de ontwikkeling op de voet gevolgd. Dit rapport doet verslag van de monitoringsresultaten van het tweede jaar, 2009. De volgende aspecten zijn in de monitoring meegenomen: bedrijfsvoering en veterinaire zaken, ecologie (vogels, vegetatie), waterhuishouding en maatschappelijke omgeving. De successievelijke jaren worden uiteindelijk in een eindverslag gebundeld.