Publicaties

Brexit en de agrarische handel met het VK

Berkum, S. van; Terluin, I.J.

Samenvatting

De meerderheid van de Britse bevolking heeft zich tijdens een referendum in juni 2016 uitgesproken voor een Brexit. Zowel het Verenigd Koninkrijk (VK) als de EU bereiden zich momenteel voor op de onderhandelingen over het beëindigen van het EU-lidmaatschap van het VK en het opbouwen van een nieuwe relatie tussen de EU en het VK. Die onderhandelingen starten pas nadat het VK daartoe op grond van artikel 50 van het EU-Verdrag een verzoek indient bij de EU. Ook in Nederland worden voorbereidingen voor de onderhandelingen getroffen. Zo buigt een Brexit-werkgroep van het ministerie van Economische Zaken zich over de perspectieven voor agrarische handelsstromen tussen het VK en Nederland.