Publicaties

Factsheet : Weidegang voor melkvee

Maas, J.B.

Samenvatting

Gras en weidegang zijn de basis voor de grondgebonden veehouderij. Weidegang en grondgebondenheid zijn sterke dragers van het imago van de melkveehouderij. Wageningen University & Research doet onderzoek naar alle aspecten van weidegang en brengt daarover advies uit. Dat gaat bijvoorbeeld over de afweging tussen weiden en opstallen. Sinds een aantal jaren gaat het vooral over verbeteren van het financieel rendement van weidegang voor de bedrijven die kiezen voor weidegang