Publicaties

Meer biodiversiteit met brede groene dijken? : een verkenning van de vegetatie op de Waddenzeedijken

van Loon-Steensma, Jantsje M.; Huiskes, Rik

Samenvatting

In dit rapport worden de vegetaties op het buitentalud van de brede groene Waddenzeedijken in Duitsland en Denemarken vergeleken met de vegetaties op het buitentalud van de gangbare Waddenzeedijken in Nederland, met als doel om inzicht te krijgen in de mogelijke meerwaarde van het Brede Groene Dijk-concept voor biodiversiteit, en voor vegetatie in het bijzonder.