Publicaties

De pilotparadox: de keerzijde van succes

Breman, B.C.; Buuren, A. van; Ellen, G.J.

Samenvatting

In een pilot wordt een innovatieve werkwijze
of technologie kleinschalig toegepast
Pilots zijn gericht op beproeven, implementeren
of overtuigen
Pilotparadox: een pilot kan succesvol zijn,
terwijl het project zelf niet succesvol is
Het verhelderen van verwachtingen is
belangrijk bij het omgaan met de paradox