Publicaties

Evaluatie van parkhuisvestiging van vleeskonijnen : Hoe presteren de konijnen in de verschillende parksystemen?

Rommers, J.M.; Gunnink, H.; van Hattum, T.G.; de Greef, K.H.

Samenvatting

In het najaar 2015 zijn drie parksystemen voor vleeskonijnen met elkaar vergeleken. Er is gekeken of de drie systemen voldeden aan de behoeften van konijnen, en of de systemen onderling verschilden in productie resultaten, hygiëne en reinigbaarheid en arbeidsgemak. In een viertal opeenvolgende artikelen in dit blad wordt verslag gedaan van dit onderzoek. In dit artikel wordt ingegaan op de productie resultaten van de konijnen in de verschillende parken.