Publicaties

Duurzaamheidsindicator Rijksbegroting 2018 : Investeringsniveau duurzame productiesystemen (DP01)

Meulen, Harold van der; Wisman, Arjan; Jager, Jakob; Jukema, Gerben; Meer, Ruud van der

Samenvatting

Op verzoek van de Tweede Kamer worden de prestaties van het ministerie van Economische Zaken
(EZ) jaarlijks gemeten op basis van indicatoren voor landbouw, tuinbouw en visserij die in de
Rijksbegroting van 2018 tot uitdrukking moeten komen. De indicatoren zijn opgedeeld in vier
domeinen, te weten: Duurzaam Produceren, Kennis en Innovatie, Voedsel en Dier en Natuur,
Landschap en Platteland. In dit rapport worden de resultaten van de duurzaamheidsindicator DP01
gepresenteerd inzake het investeringsniveau van duurzame productiesystemen in de landbouw en
visserij.
De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2015 met 7% gedaald tot 3,4 miljard
euro, terwijl de totale duurzame investeringen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd met
10% zijn gestegen tot 1,1 miljard euro. Hiermee komt het aandeel duurzame investeringen in 2015
uit op 33%, terwijl 30% in de Rijksbegroting voor 2015 was geraamd. De toename is grotendeels te
danken aan een verdrievoudiging van investeringen in Groen Label Kassen. In de landbouw werd
echter minder geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen dan in 2014. De landbouwsector is in 2015
verantwoordelijk voor twee derde van de totale duurzame investeringen. Daarbinnen zijn de
investeringen in duurzame stallen van groot belang. De verwachting is dat het percentage duurzame
investeringen voor totaal landbouw, tuinbouw en visserij in 2017 zal uitkomen op ongeveer 30%. Dit
is een stijging ten opzichte van de afgegeven raming van 27% voor 2016 in de Rijksbegroting.