Publicaties

Boeren voor Natuur in de Bethunepolder : een verkenning van een extensief bedrijfssysteem voor het beheervan een Natura-2000 gebied

Westerink, J.; Stortelder, A.F.G.; de Vries, C.