Publicaties

Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2015

Silvis, H.J.; Voskuilen, M.J.

Samenvatting

Dit rapport biedt een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2015. Hierbij
gaat het om particuliere boseigenaren met meer dan 5 ha bos, met uitzondering van de
natuurbeschermingsorganisaties. In 2015 hebben de Nederlandse particuliere bosbedrijven gemiddeld
in 2015 een positief resultaat geboekt van 14 euro per ha bos. Dit resultaat is lager dan in de twee
voorafgaande jaren: 39 euro in 2014 en 24 euro in 2013. De daling is veroorzaakt door lagere
opbrengsten.