Publicaties

Evaluatie van parkhuisvesting van vleeskonijnen : Verschillen de parksystemen in hygiëne en reinigbaarheid?

Rommers, J.M.; Houwers, H.W.J.; de Greef, K.H.

Samenvatting

In het najaar 2015 zijn drie parksystemen voor vleeskonijnen met elkaar
vergeleken. Er is gekeken of de drie systemen voldeden aan de
behoeften van konijnen, en of de systemen onderling verschilden in
productie resultaten (eindgewichten en uitval), hygiëne en
reinigbaarheid en arbeidsgemak. In een viertal opeenvolgende artikelen
in dit blad wordt verslag gedaan van dit onderzoek. In dit artikel wordt
ingegaan op de hygiëne en reinigbaarheid van de verschillende parken.