Publicaties

Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes

Kleijn, David; Bink, Ruud J.; ter Braak, Cajo J.F.; van Grunsven, Roy; Ozinga, Wim A.; Roessink, Ivo; Scheper, Jeroen A.; Schmidt, Anne M.; Wallis de Vries, Michiel F.; Wegman, Ruut; van der Zee, Friso F.; Zeegers, Th.

Samenvatting

Er is een literatuuronderzoek gedaan naar de belangrijkste oorzaken die een eventuele achteruitgang van insectenpopulaties kunnen verklaren en er worden aanbevelingen gedaan voor onderzoek dat in Nederland uitgezet zou kunnen worden naar aanleiding van de bevindingen in dit rapport.