Publicaties

Quick scan VoorOeverVerdediging3 Oosterschelde : locaties Wemeldinge-Oost, Wemeldinge-West, Oost-Bevelandpolder

Escaravage, Vincent; van de Heuvel-Greve, Martine

Samenvatting

Om het achterliggend land te beschermen tegen overstromingen gaat Rijkswaterstaat de vooroevers versterken op drie locaties in de Oosterschelde waar de dijken onstabiel dreigen te worden: Oost-Bevelandpolder, Wemeldinge-West-en Wemeldinge Oost. Het onstabiel worden van de dijken is toe te schrijven aan de bodemerosie aan de voet van de dijk door de getijstromingen. Voor het consolideren van de dijk worden de vooroevers versterkt d.m.v. bestortingen van granulair materiaal, over het algemeen staalslakken (ondergrond) en breukstenen (bedekkende bovenlaag). In het kader van de NB-wet vergunning zullen de stortlocaties gemonitord worden m.b.t. de onderwater ecologie voor en na de uitvoering van de maatregel. Deze vaarrapportage beschrijft de werkzaamheden i.h.k.v. de T0 meting voor de infauna en sediment.