Publicaties

Sociaal-economische gevolgen van een totaal verbod van pulsvisserij voor de Nederlandse visserijsector

Zaalmink, Wim; Hoekstra, Geert; Mol, Arie; Strietman, Jan

Samenvatting

Deze nota beschrijft de omvang van de pulsvisserij in Nederland, en de sociaal-economische gevolgen wanneer de Nederlandse pulskotters moeten omschakelen naar de boomkorvisserij. De pulsvloot is voor de Nederlandse visserij van groot belang. Als alle pulskotters omschakelen naar boomkor resulteert dat in een forse verlaging van het economisch rendement. Bij lagere schol- en tongprijzen en hogere brandstofprijzen, vergelijkbaar met die in de periode 2012-2014, zou het gemiddelde nettoresultaat nihil zijn. In deze situatie zal de helft van de kotters zelfs een negatief resultaat behalen. Deze afname van de financiële resultaten heeft de volgende effecten op de economie van de visserij: door de negatieve resultaten zal de continuïteit van bedrijven in het geding komen, door de lage deellonen zal het moeilijk zijn gekwalificeerde bemanning aan boord te krijgen, door de afname van het financiële resultaat zal er minder of geen ruimte meer zijn voor vervanging en vernieuwing