Publicaties

Schets van de akkerbouw in Nederland : structuur-, landschaps- en milieukenmerken die een relatie hebben tot biodiversiteit

Smit, Bert; Jager, Jakob

Samenvatting

Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) heeft aan Wageningen Economic Research gevraagd om een globaal beeld te schetsen van de akkerbouwsector in de belangrijkste akkerbouwgebieden in Nederland en hun karakteristieken qua bedrijfsstructuur, geteelde gewassen, landschap en natuurbeheer die een relatie hebben met de biodiversiteit in die gebieden.