Publicaties

Vermaatschappelijking van natuur in onderzoek : overzicht van de kennisontwikkeling bij Wageningen Universiteit en Research, 2014-2018

Mattijssen, Thomas; Kamphorst, Dana

Samenvatting

Vermaatschappelijking van natuur is al een aantal jaren een centraal thema in het natuurbeleid. Overheden hebben de wens om de actieve betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de natuur te vergroten. Ook vanuit de samenleving zelf ontstaan er vele initiatieven rondom natuur en landschap. De aandacht voor vermaatschappelijking van natuur is ook terug te zien in het onderzoek dat de afgelopen jaren bij Wageningen University & Research (WUR) is uitgevoerd. Een groot aantal studies bestudeert hoe vermaatschappelijking beleidsmatig kan worden vormgegeven en hoe maatschappelijke actoren in de praktijk met de natuur omgaan. Op basis van een analyse van 53 bij de WUR uitgevoerde studies rondom vermaatschappelijking van natuur in de periode 2014 - 2018 beschrijven we in deze paper de stand van zaken in het onderzoek.