Publicaties

Monitoringplan Natuurverbinding Kennemerland : Advies voor het monitoren van de werking en effectiviteit van een natuurverbinding

van der Grift, E.A.

Samenvatting

De provincie Noord-Holland heeft Wageningen Environmental Research (WENR) gevraagd om een monitoringplan op te stellen op basis waarvan het functioneren van Natuurverbinding Kennemerland kan worden onderzocht, inclusief de natuurbruggen Zandpoort, Duinpoort en Zeepoort. Het monitoringplan richt zich op: (1) de vegetatieontwikkeling op en direct rond de natuurbruggen, (2) het gebruik van de natuurbruggen door de verschillende diergroepen en (3) de effectiviteit van de ontsnipperende maatregelen in het terugdringen van de versnipperingsproblemen ‘barrièrewerking’ en ‘sterfte door aanrijdingen’.