Publicaties

Effectief Groen voor klimaatadaptatie concreet toepassen in de stad

Hiemstra, J.A.

Samenvatting

Nu groen steeds meer in beeld is als instrument voor klimaatadaptatie wordt ook de behoefte aan wetenschappelijke kennis hierover groter. Die wordt in het onderzoeksproject "Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad" geleverd en zo toegesneden dat het ook in de praktijk kan worden toegepast.