Publicaties

Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2018 : Deel II: Toegepaste methoden

van der Sluis, M.T.; Cremer, J.M.S.; Griffioen, A.B.; van Keeken, O.A.; van Os-Koomen, E.; Wiegerinck, J.A.M.; de Bruijn, P.J.A.

Samenvatting

Om een inschatting te krijgen van de kwaliteit van de zoete rijkwateren en overgangswateren, wordt het vismonitoringprogramma uitgevoerd. Dit programma maakt deel uit van het Programmaplan Vis-en Biotamonitoring 2018-2023 van Rijkswaterstaat en het Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) programma in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het programma bestaat uit 13 monitoringsprogramma’s en één registratieprogramma in de grote zoete rijkswateren (meren en rivieren) en overgangswateren en in de spuikom bij Kornwerderzand in de Waddenzee. Ontsluiting van vismonitoringsgegevens gebeurt op drie manieren: Deel I ‘Toestand en trends’ waarin de resultaten worden geïnterpreteerd (trends en duiding), het hier voorliggende rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vismonitoringen in de zoete rijkswateren en overgangswateren t/m 2018 worden vastgelegd. Daarnaast worden de monitoringsdata via het dataportal1 ontsloten, voorheen heette dat Deel III. Wijzigingen die in 2018 zijn doorgevoerd, staan puntsgewijs opgesomd in paragraaf 1.1. De veranderingen betreffen het beëindigen van bepaalde bemonsteringen of juist het starten van nieuwe bemonsteringen, maar ook veranderingen in monsterlocaties of –frequenties en rapportage.