Publicaties

Onderzoeksmethodiek en indicatoren vermaatschappelijking van natuur. : Tussenrapportage WOT-04-010-037.09

Mattijssen, T.J.M.; Dengerink, Just; Pleijte, M.