Publicaties

Doorstralen van verse tuinbouwproducten

Helsen, H.H.M.; Hogeveen-van Echtelt, Esther; Rozen, K. van; Verschoor, J.A.; Vijn, M.P.

Samenvatting

Door toenemende wereldhandel nemen fytosanitaire risico’s toe. Ongewenste import van vreemde plaag organismen kan leiden tot grote directe en indirecte schade, en kan onomkeerbare gevolgen hebben.