Publicaties

Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2018

Silvis, H.J.; Voskuilen, M.J.

Samenvatting

Dit rapport biedt een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2018. Hierbij gaat het om particuliere boseigenaren met meer dan 50 ha bos, met uitzondering van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties. De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben in 2018 een bedrijfsresultaat geboekt van gemiddeld 22 euro per ha bos, tegen -3 euro in 2017. Dit is te danken aan hogere opbrengsten (+7%) en lagere kosten (-2%). De opbrengsten-kostenverhouding is in 2018 uitgekomen op 108%, tegen 99% in 2017.