Publicaties

Verkenning vruchtwisselingsopties met voedergewassen op melkveebedrijven

van Dijk, W.; Stienezen, M.W.J.; Zom, R.L.G.; van der Weide, R.Y.