Publicaties

Gebruik van alternatieven voor loodgewichten onder hengelaars : Analyses van de 2017 en 2019 Screening Survey

van der Hammen, T.

Samenvatting

De Green Deal Sportvisserij Loodvrij is een overeenkomst tussen de ministeries van EZK, LNV, IenW en VWS, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en Sportvisserij Nederland en heeft als ambitie om in de periode tot 2027 het gebruik van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen en het gebruik van alternatieven voor een loodgewicht te stimuleren. In deze rapportage wordt de tweejaarlijkse Screening Survey, uitgevoerd in opdracht van Wageningen Marine Research (WMR) geanalyseerd om inzicht te verkrijgen in gebruik van alternatieven voor loodgewichten. De resultaten laten zien dat het percentage van hengelaars dat in de Screening Survey heeft aangegeven ten minste eenmaal in die jaren een loodalternatief te hebben gebruikt is gestegen van 10% in 2017 naar 17% in 2019.