Publicaties

Derde Advies Bruinvisonderzoek

Meer, J. van der; Eijsackers, H.J.P.; Haelters, Jan

Samenvatting

Na twee eerdere adviezen (Van der Meer et al. 2016, 2019) geeft deze notitie nog een aantal extra aanbevelingen naar aanleiding van het verschijnen van het concept van het aangepaste Nederlandse Bruinvisbeschermingsplan (Siemensma, 2020). Het belangrijkste advies is dat in de prioritering van het onderzoek en de monitoring beter gekeken moet worden naar hoe het onderzoek kan bijdragen aan daadwerkelijk te nemen beschermingsmaatregelen.