Publicaties

Langetermijnverwachting geitenmelk 58 euro

Vermeij, Izak

Samenvatting

De gemiddelde melkprijs tot 2030 wordt naar schatting 58 euro per 100 kg geitenmelk. Bij een productieniveau van 1.100 kg komt het verwachte saldo, volgens het deskundigenpanel, daarmee op € 288 per geit per jaar. Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz).