Publicaties

Bramengalmijt biologisch bestrijden: welke roofmijten voeden zich op de galmijten?

Winkler, Karin; Holstein, R. van; Messelink, G.J.