Publicaties

Klimaatrobuuste beek(dal)landschappen Noordoost Brabant : in perspectief 2050

Rooij, L.L. de; Sterk, M.; Meij, M. van; Hu, X.; Voskamp, I.M.; Timmermans, W.

Samenvatting

In het programma Klimaat en Energie in de Regio Noordoost Brabant is een samenwerking opgezet met overheden, maatschappelijke partijen en onderwijsinstellingen om klimaatadaptatie beleidsmatig en procesmatig te versnellen. Onderdeel van dit programma is een uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie Brabant (2019) voor het thema beeklandschappen. Regio Noordoost Brabant heeft Wageningen University & Research benaderd om na analogie van het toekomstperspectief Nederland 2120 (WUR, 2019) een ruimtelijk beeld te schetsen van een klimaatbestendig beek(dal)landschap Noordoost Brabant (NOB) anno 2050. Dit beeld kan gebruikt worden om een dialoog op te starten over de gemeentelijke omgevingsvisies. Ter voorbereiding op het samenstellen van de verhaallijnen en het schetsen van de bijbehorende beelden is de regio met haar karakteristieke beeksystemen: de Aa, Raam en Dommel, en bijbehorende beek(dal)landschappen gekenschetst.