Publicaties

Microplastics

Roex, Erwin; Roessink, I.; Bäuerlein, Patrick S.; Marinkovic, Marino; Faber, Melvin; Berg, S.P.J. van den; Deneer, J.W.; Waaijers-van der Loop, Susanne

Samenvatting

Deze Deltafact is een product van de Ketenverkenner, een project onder
de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK In de KIWK werken Rijk,
provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten samen
om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het grond- en
oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. In het
programma wordt bestaande en nieuwe kennis bijeen gebracht en (beter)
toepasbaar gemaakt voor de praktijk.