Publicaties

Effect ruitzaai en drijfmestrijenbemesting op mestbenutting bij snijmais

van Schooten, H.A.; Klootwijk, C.W.

Samenvatting

In dit vierjarig snijmaisonderzoek werd het effect van ruitzaai en drijfmestrijen bemesting op de benutting van mest onderzocht en vergeleken met de standaard teeltmethode.De verschillen waren beperkt. De drogestof- en stikstofopbrengst van de ruitzaaimethode waren gemiddeld resp. bijna 500 en 3 kg per ha hoger dan die van de standaard methode. Drijfmestrijen bemesting gaf ruim 500 kg drogestof en 6 kg stikstof per ha minder dan de standaard methode.