Publicaties

Kansen voor vergroten impact van burgerinitiatieven : Theory of Change & Tiny Forests

Koning, S. de; Steins, N.A.; Buijs, A.E.; Smeding-Zuurendonk, I.W.; Smits, M.J.W.; Mattijssen, T.J.M.

Samenvatting

Initiatieven van burgers en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan structurele
maatschappelijke veranderingen. Dit geldt ook voor een transitie naar een duurzame
en natuurinclusieve samenleving. Het gebruik van een Theory of Change biedt
aanknopingspunten om hun strategie aan te scherpen. Dit kan de impact van initiatieven
van groene burgerbewegingen vergroten.