Publicaties

Reader bij hetmbo-lespakketBiodiversiteit en Kringlooplandbouw op Melkveebedrijven : Werken aan natuurinclusieve maatregelen en kringlopen sluiten op melkveebedrijven

Zijlstra, J.; Top, M. van den