Publicaties

Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2019

Silvis, H.J.; Voskuilen, M.J.

Samenvatting

Dit rapport biedt een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2019. Hierbij gaat het om particuliere boseigenaren met meer dan 50 ha bos, met uitzondering van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties. De Nederlandse particuliere bosbedrijven boekten in 2019 een bedrijfsresultaat van gemiddeld min 10 euro per ha bos, tegen plus 22 euro per ha bos in 2018. Terwijl de opbrengsten daalden (-9%) stegen de kosten (2%). De opbrengsten-kostenverhouding kwam in 2019 uit op 97% tegen 108% in 2018.