Publicaties

Integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via KPI’s

Doorn, Anne van; Reijs, Joan; Erisman, Jan Willem; Verhoeven, Frank; Verstand, Daan; Jong, Wouter de; Andeweg, Karin; Eekeren, Nick van; Hoes, Anne Charlotte; Kernebeek, Heleen van; Koopmans, Chris; Wagenaar, Jan Paul; Wolf, Pieter de

Samenvatting

Deze notitie is bedoeld als achtergrondstuk voor beleidsmakers, betrokkenen bij experimenteergebieden en andere stakeholders die aan de slag zijn met de ontwikkeling van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor duurzame kringlooplandbouw. De notitie biedt een gezamenlijk kader voor deze ontwikkeling. Een gezamenlijk kader is belangrijk doordat aan de vergader- en keukentafels verschillende beelden en verwachtingen ontstaan over de ontwikkeling van een KPI-systematiek voor kringlooplandbouw, wat de samenwerking in de weg kan staan. Deze notitie geeft daarom richting aan de verdere ontwikkeling en toepassing van een KPI-systematiek voor kringlooplandbouw.